Licencia DTP od 1997Ponúkame profesionálny tréning pri použití moderných ako aj rokmi overených tréningových metód tzv. československej a nemeckej školy so zameraním na individuálny tréning pre deti a vyhľadávanie talentov.

Pokiaľ to je kapacitne a organizačne možné, ponúkame aj tréning pre hráčov tenisu, ktorí sa chcú tenisom baviť a naučiť sa pritom tú správnu techniku, bez ktorej sa nedá hrať ani tzv. rekreačný tenis.

Sezónu 2015 sme prevádzkovali predovšetkým na tenisovom kurte (kurt v cene tréningu) v Bratislave v malebnej mestskej časti Devín na Štítovej ulici (pri kostole).

Sezónu 2016 a 2017 prevádzkujeme na kurtoch tenisového oddielu Karlova Ves (Casey, pri Študentskom internáte Družba, Botanická ulica 35). Za tento kurt sa platí a samozrejme trénujeme naďalej na tenisovom kurte na Devíne na Štítovej ulici (vchod cez materskú škôlku).

Sme s vami aj na Facebooku


Facebook banner